loading...

Född i Stockholm 1945.
Bor sedan år 2000 i Hässelby i ett självbyggt radhus som jag har ritat åt SMÅA.

Har varit yrkesverksam som anställd arkitekt mellan åren 1973-2013, längst tid hos Equator AB. Driver idag egen rörelse i företaget Arlert arkitektkontor.

Jag har under hela livet sporadiskt tecknat, målat eller skulpterat. Deltagit i ett stort antal kurser, i Sverige och utomlands, och ofta tecknat kroki vid s.k. öppen kroki.. Under de senaste åren har den konstnärliga sysslan succesivt ökat och idag upptar den min huvudsakliga dagliga gärning.
Ingår idag i målarkollektivet "Grimstagruppen".
 
Min konst är till salu och jag försöker hålla en relativt låg prisnivå. Ett exempel; oljemålning 40x50cm inramad i enkel trälist ca 2.400kr. Krokier bakom glas ca 500kr

Självporträtt

MIn arbetsplats:
En fristående arbetsyta 2x2 meter med ståhöjd och olika arbetsplatser runt om.
Dagsljus från ett takfönster 

Gotland 2016